În 2011 a venit şi Vremea nemâniei lui Grigore Vieru. Un spectacol despre iertare şi iubire.

Conceptul orchestral a fost unul mai degrabă cameral, adaptat atmosferei calme şi poetice a spectacolului, capabil să potenţeze sentimentul de intimitate al temelor muzicale imaginate de Tudor Gheorghe.

Urmând o traiectorie familiară, motivele melodice au căpătat pregnanţa cuvântului iar desfăşurarea ritmică a purtat amprenta silabelor în aceeaşi manieră înconfundabilă,atât de apreciată de iubitorii versului simfonic purtând semnătura lui Marius Hristescu.

De această dată, orchestra Arkadia a fost alcătuită din muzicieni selectaţi de pe ambele maluri ale Prutului, o atenţie deosebită acordându-se celor trei voci feminine ale acompaniamentului vocal, special alese din Chişinău, din dorinţa de a regăsi dulcele grai moldovenesc menit să confere autenticitate interpretării.